Hammerfest Mandssangforening
Postboks 248
9615 Hammerfest

sangenshus@mandssangen.net

Svein Sundquist
- Leder Husstyret -
- Utleier -
Tel: 78 41 02 62
Mobil: 913 75 334
svein.sundquist@mandssangen.net

Erling S. Jensen
- Husstyret -
Tel: 78 41 21 19

Jan Åge Pettersen
- Husstyret -
Tlf: 78 41 85 42
Mobil: 911 43 806
pettersen@mandssangen.net


Jakob Holmgren
- Kasserer -
Tel: 78 41 13 94
Mobil: 951 22 123
jakob.holmgren@mandssangen.net


webmaster@mandssangen.net

Copyright © 2004 - 2006 Hammerfest Mandssangforening