HMS Repertoarliste

Program Tysklandsturen 23.08.-08 – 07.09.-08
 
Lørd. 23.aug Olso – Kiel (ferge kl. 14.00)
Sønd. 24.aug Kiel – Dortmund
Hotell i Dortmund
Mand. 25.aug - Tirsd. 26.08, til Fröndenberg
der har vi et eget program.
Onsd. 27.08 Dortmund – Konstanz (Bodensee)
Torsd. 28.08 Eget program i Konstanz.
Besøk på Mainau, øy i Bodensee
Fred. 29.08 Konstanz – Heidelberg – Stuttgart
Lørd. 30.08 - 02.09 Hotell i Stuttgart
Der har vi et eget program.
Tirsd. 02.sep Stuttgart – Rothenburg – Nürnberg
Onsd. 03.sep Nürnberg – Dresden
Torsd. 04.sep Program i Dresden
Fred. 05.sep Dresden – Berlin m/program
Lørd. 06.sep Berlin 
Sønd. 07.sep Avreise Berlin Norge.
Det arbeides med konsertprogram i:
Konstanz, Stuttgart (lørdag), Dresden (torsdag) og Berlin (fredag)

 

Repertoar sanger 2007-2008

Kirkesanger:
Uten komp:                                                            Med komp:
Bred dina vida vinger Davids 150.
Ave Verum Korpus Den hellige stad
Alta Trinita Beata Swing Low
Du hyrde When the stars begin to fall
Jesus din rettferd Jerusalem
Peace on earth Judex
Blott en dag  Himmelske fader
Fager kveldssol
Profane sanger:
Uten komp: Med komp:
Dort unten in der muhle Slavekoret
Heiden røslein Ol man river
Hav Sloop John B
Når fjordene blåner The Rose
Korets egen sang Back to the 60’s
Vals av Wallin Rose of clare
Vals Pas Paa The Wild Rover
Ved tjernet Molly Malone
Ku Ku A bunch of Thyme
Pilgrimskør
Suomen laulu
Skøna mai
I Midnatsolen
Fiskervise
Napoleon
Hammerfestsangen
Vid Ulla Winblads frukost
Ja, vi elsker
Solefaldssangen
Sjømannssanger/Shanty’s
Paddy lay back (komp) The drunken sailor
Johnny com down Rio Grande
Skomværsvalsen Fire down below
Shenandoah
Drikkeviser:
Ølsalme
En øl i handa
Klingom brødre
Her er gudagott at vara
Kjære broder, rens din stemme

 

Repertoar til finlandsturen 20.-22. mai 2005

Profankonserten

Hav
Vals (Wallin)
Soumen laulu
I midnatsolen
Morgensang af Elverskud
Ku ku
The Rose
Sloop John B.
Ved tjernet
Slavernes kor


Kirkekonserten

Alta Trinita Beata
Jeg har hørt om perleporte
Bred dina vida vingar
Davids 150. salme
Amazing Grace

Til Kretsstevne Honningsvåg 2005

Profankonserten

Suomen laulu
The Rose
Sloop John B.


Kirkekonserten

Jesus, din rettferd
Give me that old time religion
Let there be peace (Norsk tekst)

Til punktkonserter og lignende brukes sanger fra vårt tradisjonelle repertoar


Mandssangen 100 år - høsten 2004

Profankonserten

Back to the sixties Til 100 årsjubileet
Den norske sjømann Ofte brukt i mange år
Dort unten in der Mühle Innlært til Tysklandsturen 1990
Finlandia Tidligere Finnlandstur
Fiskervise Ole Olsen / Petter Dass. Nordnorsk kombinasjon
Hav Standardsang
Havsalt Gammel og god?
I Midnattsolen Vært i repertoaret siden sangen kom
Ku ku Stor suksess i Tyskland og som "allsang" i Italia
Midtsommerdans Sunget til korets 50 årsjubileum
Napoleon Skrevet spesielt for koret etter finsk melodi. Saxofonsolo
Når fjordene blåner Innøvd til Tysklandsturen 1990
Old man river Brukt til 90 årsjubileet
Rose of Clare Kjenningssangen fra Irland 2002
Sangere syng Skrevet til korets 30 årsjubileum, ny melodi
Slavernes kor Korets "glansnummer"
Solefaldssang Byens "andre bysang"
Spanish eyes Sunget til 80 årsjubileet
Spillemannshambo Brukt ved jubileer tidligere
Vaggvisa från Kentucky Sunget allerede i 1906
Vals (Wahlin) Sunget før krigen
Viva tutte Skrevet for koret til Italiaturen 1997


Kirkekonserten

Davids 150. salme
Judex
Ave Verum Corpus
Alta Trinita Beata
Bred dina vida vingar
Blot en dag et ögonblick i sänder
Den hellige stad
Jeg har hørt om perleporte
Give me that old time religion
Swing low sweet chariot
Golden slippers
Amazing grace
Morgensang af Elverskud
When the Stars begin to fall
Standing in the need of pray'r
Steel awayRepertoarutvalg

Tor Ivar Heggelund - Mobil: 905 08 827 - tor.ivar.heggelund@mandssangen.net

Terje Mauseth, Valter Plapp, Tor Odd Andersen, Jan Fredrik Næss (arkivar) og Andreas Fliflet

Copyright © 2004 - 2008 Hammerfest Mandssangforening